Informacje podstawowe

Witamy na stronie ROD „Szarotka”.

Zapraszamy do współtworzenia Naszej strony nie tylko działkowców z ROD „SZAROTKA” ale wszystkich, którzy tworzyli historię Naszego Ogrodu. Ogród Nasz składa się z trzech kolonii w dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej. Kolonia Objazdowa obejmująca 120 działek, rozciąga się na całej długości ulicy Objazdowej.

Kolonia Chorzowska składająca się z 67 działek, ciągnie się od ulicy Chorzowskiej, koło ulicy Jana Furgoła, aż do hałdy.

Kolonia Szarotek składająca się z 83 działek przebiega wzdłuż torów od osiedla przy ulicy Szarotek aż do dawnego budynku stacji kolejowej w Nowym Bytomiu.

Biuro Zarządu ROD „SZAROTKA” mieści się przy ulicy Objazdowej. Tam też znajduje się mała i duża sala bankietowa Domu Działkowca.