Komisja Rewizyjna

  • Grzegorz Juraszek – Przewodniczący Komisji
  • Bronisława Goraus – Członek Komisji
  • Elżbieta Studnik – Członek Komisji