Kontakt

Biuro Zarządu ROD „SZAROTKA”
41-709 Ruda Śląska ul. Objazdowa
tel. 32 244 32 01 ( czynny w godzinach dyżurów )
e-mail: zarzadrodszarotka@onet.pl

Biuro Zarządu pełni dyżury w każdy poniedziałek od godz.17:00 do godz.18:00

Rezerwację sali na przyjęcia należy dokonać osobiście w biurze Zarządu.
Natomiast uzgodnienie wolnego terminu można dokonać u Opiekuna Sali osobiście lub telefonicznie w dni dyżuru biura Zarządu pod nr telefonu: 32 244 32 01

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa
tel: 22 101 34 44

adres e-mail: sekretariat@pzd.pl

OKRĘG ŚLĄSKI PZD
ul. Kormoranów 1
41-521 Katowice
tel: 32 255 40 85; 32 255 16 30

adres e-mail: slaski@pzd.pl

Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej
ROD Tulipan
ul. Robotnicza
tel: 32 340 05 84