WAŻNE!! Zmiana adresu mailowego

Zarząd ROD Szarotka informuje o zmianie adresu mailowego na stronie.
Więcej informacji pod linkiem.

Przeczytaj...

WAŻNE!!! Zakręcenie wody

Zarząd ROD szarotka informuje o zakręceniu wody, po okresie letnim.
Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń ogrodu.

Przeczytaj...

Ważne KOMUNIKATY!!!

W związku z brakiem możliwości wydawania rozliczeń bezpośrednio Zarząd :ROD „SZAROTKA” prosi działkowców o przesyłanie adresów e-mail na adres e-mail zarządu tj.  zarzadrodszarotka@gmail.com. W e-mailu należy podać imię, nazwisko i numer działki oraz kolonii.

Rachunki będą wysłane na e-mail działkowców do 15.04.2020. Po tym terminie rachunki zostaną wysłane pocztą wraz z kosztami wysyłki w kwocie 15.00 zł

Odnośnie rozliczeń za 2019 rok informujemy, że rachunki zgodnie z zaleceniami Krajowego Zarządu są wystawione na podstawie uchwał z Walnego Zebrania w 2019 r.

Ostateczne rozliczenia otrzymają wszyscy działkowcy pod odbyciu Walnego Zebrania w 2020 r.

Przeczytaj...

UWAGA! Biuro Zarządu nieczynne we wtorki!

Zarząd ROD „SZAROTKA” informuje, że od 01 stycznia 2020 roku biuro Zarządu będzie dyżurowało w każdy poniedziałek od godz.17.00 do godz.18.00.

Przeczytaj...

Woda w okresie zimowym

Zarząd ROD „SZAROTKA” informuje o zakręceniu wody po okresie letnim w dniu 22 października 2019 r. na kolonii Objazdowa oraz 25 października na pozostałych koloniach. Odczyty stanów liczników na kolonii Szarotek       i Chorzowska odbędą się w dniu 26 października, natomiast na kolonii Objazdowa w dniu 22 i 23 października. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.     W związku z tym, zobowiązuje się wszystkich działkowców o umożliwienie gospodarzom dostępu do liczników wodnych w celu oceny stanu plomb oraz odczytów stanów liczników. Brak możliwości odczytu stanu licznika w tych dniach, bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem innego terminu, będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za zużycie wody.

Przeczytaj...

Walne Zebranie Członków ROD „SZAROTKA”

Zarząd ROD „SZAROTKA” zaprasza członków ROD „SZAROTKA” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 09 marca 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 11.oo, w drugim terminie – pół godziny później tj. o godz. 11.30, w sali ROD „SZAROTKA” przy ulicy Objazdowej w Nowym Bytomiu. Porządek zebrania podano na zaproszeniach wysłanych do wszystkich Członków ROD. Serdecznie zapraszamy. Zarząd ROD „SZAROTKA”.

Przeczytaj...