Kategoria Aktualności

UWAGA! Biuro Zarządu nieczynne we wtorki!

Zarząd ROD „SZAROTKA” informuje, że od 01 stycznia 2020 roku biuro Zarządu będzie dyżurowało w każdy poniedziałek od godz.17.00 do godz.18.00.

Przeczytaj...

Woda w okresie zimowym

Zarząd ROD „SZAROTKA” informuje o zakręceniu wody po okresie letnim w dniu 22 października 2019 r. na kolonii Objazdowa oraz 25 października na pozostałych koloniach. Odczyty stanów liczników na kolonii Szarotek       i Chorzowska odbędą się w dniu 26 października, natomiast na kolonii Objazdowa w dniu 22 i 23 października. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.     W związku z tym, zobowiązuje się wszystkich działkowców o umożliwienie gospodarzom dostępu do liczników wodnych w celu oceny stanu plomb oraz odczytów stanów liczników. Brak możliwości odczytu stanu licznika w tych dniach, bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem innego terminu, będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za zużycie wody.

Przeczytaj...

Walne Zebranie Członków ROD „SZAROTKA”

Zarząd ROD „SZAROTKA” zaprasza członków ROD „SZAROTKA” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 09 marca 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 11.oo, w drugim terminie – pół godziny później tj. o godz. 11.30, w sali ROD „SZAROTKA” przy ulicy Objazdowej w Nowym Bytomiu. Porządek zebrania podano na zaproszeniach wysłanych do wszystkich Członków ROD. Serdecznie zapraszamy. Zarząd ROD „SZAROTKA”.

Przeczytaj...