Prawo w PZD

1. Regulamin ROD NOWY!!! – Obowiązuje od 1 stycznia 2019

2. Statut PZD NOWY!!!

3. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.