Walne Zebranie Członków Ogrodu

Zgodnie z Regulaminem ROD Rozdział II § 12 ust.1 najwyższym organem „Rodzinnego Ogrodu Działkowego” jest WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Rok Materiały do wglądu
2015

Sprawozdania
Sprawozdanie Prezesa za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
Sprawozdanie prezesa za okres kadencji


Oceny:
Ocena  Zarządu przez Komisję Rewizyjną


Program:
Program działania na rok 2015 – 2019


Protokoły:
protokół komisji mandatowej
protokół komisji uchwał i wniosków
protokół walnego zebrania

2016

Sprawozdania:
1. Merytoryczne
2. Finansowe
3. Komisji rewizyjnej

Plan Pracy

Protokoły:
1. Komisji Mandatowej
2. Komisji Uchwał i Wniosków
3. Walnego Zebrania

Informacja finansowa za rok 2015 zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD

2017

Sprawozdania:
1. Merytoryczne
2. Finansowe
3. Komisji rewizyjnej

Plan Pracy

Protokoły:
1. Komisji Mandatowej
2. Komisji Uchwał i Wniosków
3. Walnego Zebrania
4. Komisji Wyborczej

Informacja finansowa za rok 2016 zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD

2018

 Sprawozdania:
1. Merytoryczne
2. Finansowe
3. Komisji rewizyjnej

Plan Pracy

Protokoły:
1. Komisji Mandatowej
2. Komisji Uchwał i Wniosków
3. Walnego Zebrania

Informacja finansowa za rok 2017 zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD

2019

Sprawozdania:
Merytoryczne cz1
Merytoryczne cz2
Za kadencję
Finansowe str1
Finansowe str2
Komisji rewizyjnej za 2018
Komisji rewizyjnej za kadencje

Plan Pracy
Program działania

Protokoły:
Komisji Mandatowej
Komisji Uchwał i Wniosków
Walnego Zebrania str1
Walnego Zebrania str2
Komisji Wyborczej str1
Komisji Wyborczej str2
Informacja finansowa za rok 2018 zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD

2020 Sprawozdania:
Merytoryczne str 1
Merytoryczne str 2
Finansowe str 1
Finansowe str 2
Komisji Rewizyjnej


Protokoły:
Komisji Mandatowej
Komisji Uchwał i Wniosków
Walnego Zebrania str 1
Walnego Zebrania str 2

Plan pracy
Informacja Finansowa za rok 2019