Walne Zebranie Członków ROD „SZAROTKA”

Zarząd ROD „SZAROTKA” zaprasza członków ROD „SZAROTKA” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze.

Odbędzie się ono w dniu 09 marca 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 11.oo, w drugim terminie – pół godziny później tj. o godz. 11.30, w sali ROD „SZAROTKA” przy ulicy Objazdowej w Nowym Bytomiu. Porządek zebrania podano na zaproszeniach wysłanych do wszystkich Członków ROD. Serdecznie zapraszamy. Zarząd ROD „SZAROTKA”.