Ważne KOMUNIKATY!!!

W związku z brakiem możliwości wydawania rozliczeń bezpośrednio Zarząd :ROD „SZAROTKA” prosi działkowców o przesyłanie adresów e-mail na adres e-mail zarządu tj.  zarzadrodszarotka@gmail.com.

W e-mailu należy podać imię, nazwisko i numer działki oraz kolonii.
Rachunki będą wysłane na e-mail działkowców do 15.04.2020. Po tym terminie rachunki zostaną wysłane pocztą wraz z kosztami wysyłki w kwocie 15.00 zł
Odnośnie rozliczeń za 2019 rok informujemy, że rachunki zgodnie z zaleceniami Krajowego Zarządu są wystawione na podstawie uchwał z Walnego Zebrania w 2019 r.
Ostateczne rozliczenia otrzymają wszyscy działkowcy pod odbyciu Walnego Zebrania w 2020 r.