Ważne!!! Odkręcenie wody

Zarząd ROD szarotka informuje działkowców o odkręceniu wody w roku 2021 w terminach różnych dla każdej kolonii.
Więcej szczegółów na tablicach ogłoszeń.