WAŻNE!!! Zakręcenie wody

Zarząd ROD szarotka informuje o zakręceniu wody, po okresie letnim.
Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń ogrodu.